آگهی استخدام

آگهی استخدام

اطلاعات بیشتر
تور جزایر مالدیو

تور جزایر مالدیو

اطلاعات بیشتر
تور استانبول

تور استانبول

اطلاعات بیشتر
تور بالی

تور بالی

اطلاعات بیشتر
تور هندوستان

تور هندوستان

اطلاعات بیشتر
تور مالدیو-بهار و تابستان 94-پرواز عمان ایر

تور مالدیو-بهار و تابستان 94-پرواز عمان ایر

 • ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » مالدیو
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۲ تير ۱۳۹۴

تور استانبول-بهار 94- پرواز اطلس جت

تور استانبول-بهار 94- پرواز اطلس جت

 • ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » استانبول
 • ۳ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۴


تور بانکوک-بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

تور بانکوک-بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

 • ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۴

تور بانکوک+پوکت-بهار و تابستان 94- پرواز ماهان

تور بانکوک+پوکت-بهار و تابستان 94- پرواز ماهان

 • ۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک, پوکت
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۴


تور بانکوک+پاتایا-بهار و تابستان 94- پرواز ماهان

تور بانکوک+پاتایا-بهار و تابستان 94- پرواز ماهان

 • ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک , پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۴

تور پاتایا-ویژه بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

تور پاتایا-ویژه بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

 • ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۴

تور پاتایا + پوکت-بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

تور پاتایا + پوکت-بهار و تابستان 94-پرواز ماهان

 • ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » پاتایا, پوکت
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۴

تور بانکوک -بهار وتابستان -پرواز قشم ایر

تور بانکوک -بهار وتابستان -پرواز قشم ایر

 • ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۴

تور بانکوک+پاتایا-بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

تور بانکوک+پاتایا-بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

 • ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک, پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۴

تور بانکوک+پوکت -بهار وتابستان -پرواز قشم ایر

تور بانکوک+پوکت -بهار وتابستان -پرواز قشم ایر

 • ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک, پوکت
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۴

تور پاتایا -بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

تور پاتایا -بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

 • ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » پوکت
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۴

تور پاتایا + پوکت-بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

تور پاتایا + پوکت-بهار و تابستان 94-پرواز قشم ایر

 • ۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک + پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۰۹ آبان ۱۳۹۴

آفر تور ( بانکوک + پاتایا )- 1 خرداد -پرواز قشم ایر

آفر تور ( بانکوک + پاتایا )- 1 خرداد -پرواز قشم ایر

 • ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک + پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

آفر تور ( بانکوک + پوکت )- 1 خرداد-پرواز قشم ایر

آفر تور ( بانکوک + پوکت )- 1 خرداد-پرواز قشم ایر

 • ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک+پوکت
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

آفر تور ( بانکوک ) -پرواز قشم ایر- ویژه 1 خرداد

آفر تور ( بانکوک ) -پرواز قشم ایر- ویژه 1 خرداد

 • ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بانکوک
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

آفر تور تایلند ( پاتایا ) -پرواز قشم ایر - ویژه 1 خرداد

آفر تور تایلند ( پاتایا ) -پرواز قشم ایر - ویژه 1 خرداد

 • ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » پاتایا
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۴

تور کوش آداسی -ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

تور کوش آداسی -ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

 • ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » کوش آداسی
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۷ خرداد ۱۳۹۴

تور بدروم - ویژه خرداد- پرواز اطلس جت

تور بدروم - ویژه خرداد- پرواز اطلس جت

 • ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بدروم
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۷ خرداد ۱۳۹۴

تور چشمه - ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

تور چشمه - ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

 • ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » چشمه
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۷ خرداد ۱۳۹۴

تور ازمیر+چشمه - ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

تور ازمیر+چشمه - ویژه 1 خرداد- پرواز اطلس جت

 • ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » ازمیر , چشمه
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۰۷ خرداد ۱۳۹۴

تور چشمه - ویژه 9 خرداد - پرواز اطلس جت

تور چشمه - ویژه 9 خرداد - پرواز اطلس جت

 • ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » چشمه
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

تور چشمه + ازمیر - ویژه 9 خرداد 94 - پرواز اطلس جت

تور چشمه + ازمیر - ویژه 9 خرداد 94 - پرواز اطلس جت

 • ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » ازمیر, چشمه
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

تور کیش- ویژه خرداد - هتل 4* آرامش

تور کیش- ویژه خرداد - هتل 4* آرامش

 • ۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » تور کیش
 • ۲ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

تور کیش- ویژه خرداد- هتل 5* پارمیس

تور کیش- ویژه خرداد- هتل 5* پارمیس

 • ۷۴۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » تور کیش
 • ۲ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

تور کوالالامپور-بهار 94- پرواز ماهان

تور کوالالامپور-بهار 94- پرواز ماهان

 • ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » کوالالامپور
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تور کوالالامپور+سنگاپور-بهار 94- پرواز ماهان

تور کوالالامپور+سنگاپور-بهار 94- پرواز ماهان

 • ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » کوالالامپور, سنگاپور
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تور کوالالامپور+پنانگ - بهار 94 - پرواز ماهان

تور کوالالامپور+پنانگ - بهار 94 - پرواز ماهان

 • ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » کوالالامپور, پنانگ
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تور مشهد- ویژه خرداد- پرواز زاگرس ایر

تور مشهد- ویژه خرداد- پرواز زاگرس ایر

 • ۶۷۵,۰۰۰ تومان
 • تهران » مشهد
 • ۲ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

تور کوش آداسی-ویژه 9 خرداد 94- پرواز اطلس جت

تور کوش آداسی-ویژه 9 خرداد 94- پرواز اطلس جت

 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » کوش آداسی
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

تور بالی-بهار 94-پرواز ماهان

تور بالی-بهار 94-پرواز ماهان

 • ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بالی
 • ۷ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

تور بدروم - ویژه خرداد - پرواز اطلس جت

تور بدروم - ویژه خرداد - پرواز اطلس جت

 • ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • تهران » بدروم
 • ۶ شب اقامت
 • مسافرت هوایی
 • از ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۳سفرنامه

سفر نامه پوکت

سفر نامه پوکت

 با سلام خدمت شما در این قسمت به معرفی سفرنامه ... ادامه »

سفر نامه کوش آداسی

سفر نامه کوش آداسی

سلام خدمت دوستان عزیز : در این قسمت به سفرنامه کوش آداسی ... ادامه »

سفرنامه استانبول(2)-بخش2

سفرنامه استانبول(2)-بخش2

خرید یک دستگاه خوشبو کننده هوا  و سوغاتی های دیگر ... ادامه »

تصاویر

باغ مارها - بانکوک

باغ مارها - بانکوک

خانه شیخ سعید آل مکتوم

خانه شیخ سعید آل مکتوم

سخره نوردی - پوکت

سخره نوردی - پوکت

راهنمای گردشگری

تور هند - شهر اوتی هند

تور هند - شهر اوتی هند

شهر اوتی هند شهری است که در تور هند به آن سر می زنید ... ادامه »

تور مالدیو | قیمت تور مالدیو |دیدنی های مالدیو

تور مالدیو | قیمت تور مالدیو |دیدنی های مالدیو

 تور مالدیو | قیمت تور مالدیو |دیدنی های ... ادامه »

رستوران و مراکز خرید آنتالیا

رستوران و مراکز خرید آنتالیا

Stella's Bistro یک رستوران ایتالیای ... ادامه »


تور مالدیو و تور هند

بهترین تور مالدیو و تور هند را در آسمان هفتم پیدا کنید برای سفر به مالدیو و هند . دیگر تورها با ما تماس بگیرید


عضویت در خبرنامه
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
کد امنیتی: